Đăng ký tham gia hội thảo trực tuyến

TALKSHOW BÁU VẬT TRỜI NAM

Nội dung của buổi talkshow

  • Giới thiệu về sản phẩm báu vật trời nam Kiềm Saphia: kiềm thảo dược đầu tiên và duy nhất trên thế giới
  • Tác dụng của Kiềm đối với cơ thể: khám phá ra nguồn gốc của bệnh tật và cách chữa lành bệnh tật trong cơ thể
Hãy đăng ký bằng cách chọn thời gian phù hợp với bạn ở bên dưới
Người chia sẻ
Nguyễn Phương Dung
Nhà khoa học, nhà nghiên cứu, phó chủ nhiệm đề tài nghiên cứu Kiềm thảo dược Saphia